MVP's, G.M.D.ARTS,B.W.COMMERCE AND SCIENCE COLLEGE,SINNAR.

मराठा विद्या प्रसारक समाज.

जी.एम.डी. कला,बी .डब्लू वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, सिन्नर

Maratha Vidya Prasarak Samaj.

G.M.D. Arts, B.W. Commerce And Science College, Sinnar

Marathi

महाविद्यालयातील मराठी विभागाची स्थापना १९६९ मध्ये झाली असून, सुरुवातीला पदवी पर्यंतच्या शिक्षणाची व्यवस्था होती. सन १९९४ पासून मराठी विभागात पदव्युत्तर शिक्षणाची सोय उपलब्ध झाली आहे. मराठी विभागाचे ध्येय मराठी भाषा, संस्कृती विद्यार्थी आणि समाजापर्यंत पाहोचवणे आणि त्याविषयी त्यांच्यामध्ये आवड निर्माण करणे आणि त्यांना तिची सखोल ओळख करून देणे हे आहे. मराठी विभागाचा उद्देश राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये प्रादेशिक भाषांना असलेले महत्व पाहता विद्यार्थ्यांना भाषिक दृष्टीकोनातून अधिकाधिक कौशल्यपूर्ण शिक्षणाला प्राधान्यक्रम दिले जाईल. मराठी भाषा आणि साहित्यामध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक संधींची माहिती करून देणे. त्यांना अप्रत्यक्षपणे व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण देण्याला प्राधान्य असेल. 

Faculty

Smt. Jayashree Ramdas Bagul

Qualification :  MA, M.Ed, NET
Designation  :  Assistant Professor
Experience    :  24 Years
E-mail            :  jayakhare18@gmail.com
Mobile           :  9420002203

Dr. Dattatray Balasaheb Weljali

Qualification :  MA, NET, SET, Ph.D
Designation  :  Assistant Professor
Experience    : 12 Years
E-mail            :  datta.weljali@gmail.com
Mobile           :  8600129753/9921261465

Bapu Ukha Pawar

Qualification :  MA, B.Ed, NET, SET
Designation  :  Assistant Professor
Experience    : 13 Years
E-mail            :  bapupawar975@gmail.com
Mobile           :  8975125137

 

View More

Rameshwar Bhikaji Ugale

Qualification :  MA, M.Ed, NET, SET
Designation  :  Assistant Professor
Experience    : 8 Years
E-mail            :  ramugale99@gmail.com
Mobile           :  8605779991

Vikram Motiram Harak

Qualification :  MA, B.Ed, SET
Designation  :  Assistant Professor
Experience    : 04 Years
E-mail            :  vikramharak@gmail.com
Mobile           :  9421387383

Library

Programme

Sr.No Course Name Start Year Duration (Year) Type Intake (Capacity)
1 BA 1969 3 Full Time 120
2 M A (Marathi) 1996 2 Full Time 60

News & Event

मराठी भाषा गौरव दिन

दि. २७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त मार्गदर्शन करतांना प्रा.आर.बी.उगले, समवेत प्राचार्य डॉ.पी.व्ही.रसाळ, उपप्राचार्य डॉ.डी.एम.जाधव, प्रा.आर.व्ही.पवार, कला व सांस्कृतिक मंडळ प्रमुख डॉ.एस.एन.पगार, मराठी विभागप्रमुख डॉ.डी.बी.वेलजाळी  

मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा

दि. १४ जानेवारी २०२२ रोजी मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडानिमित्त कार्क्रमात मार्गदर्शन करतांना डॉ. आर. डी. शिंदे, समवेत प्राचार्य डॉ. पी. व्ही. रसाळ, उपप्राचार्य डॉ. डी. एम. जाधव, प्रा. आर. व्ही. पवार, मराठी विभागप्रमुख डॉ. डी. बी. वेलजाळी, प्रा. श्रीमती जे. आर. बागुल   

मराठी भाषा गौरव दिन

दि. २७ फेब्रुवारी २०२१ मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त आयोजित कर्यक्रमात मार्गदर्शन करतांना डॉ.दिनेश शिरोडे, समवेत प्राचार्य डॉ.पी.व्ही.रसाळ, उपप्राचार्य प्रा.आर.व्ही.पवार, मराठी विभागप्रमुख डॉ.डी.एल.फलके 

मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा

१४ जानेवारी २०२१ रोजी महाविद्यालयाच्या मराठी विभागाने आयोजित केलेल्या मराठी 'भाषा संवर्धन पंधरवडा'निमित्त मार्गदर्शन करतांना महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. पी. व्ही. रसाळ, समवेत उपप्राचार्य डॉ.डी.एम.जाधव, प्रा.आर.व्ही.पवार, मराठी विभागप्रमुख डॉ.डी. एल.फलके 

क्षेत्रभेट

महानुभाव श्रीकृष्ण मंदिर येथे क्षेत्रभेट प्रसंगी मराठी विभागातील प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि मंदिर व्यवस्थापक व पुजारी  

मराठी भाषा गौरव दिन

दि.२७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त आयोजित कीर्तन सेवेप्रसंगी मार्गदर्शन करताना प्राचार्य डॉ.पी.व्ही.रसाळ, समवेत मराठी विभागप्रमुख डॉ.दि.बी.वेलजाळी, प्रा.श्रीमती जे.आर.बागुल, प्रा.आर.बी.उगले, प्रा.व्ही.एम.हारक, प्रा.एस.बी.कर्डक, प्रा.एस.बी.भिसे, ह.भ.प.सागर महाराज काळे, सहकारी व विद्यार्थी  

मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त मराठी स्वाक्षरी स्पर्धा

मराठी स्वाक्षरी स्पर्धेत दोनशेपेक्षा जास्त स्पर्धकांनी सहभाग नोंदवला याप्रसंगी प्राचार्य डॉ. पी.व्ही.रसाळ, मराठी विभागप्रमुख डॉ.दि.बी.वेलजाळी, प्रा.श्रीमती.जे.आर.बागुल, प्रा.बी.यु.पवार, प्रा.आर.बी.उगले, प्रा.व्ही.एम.हारक व इतर  

Syllabus

Sr.No Class Syllabus File
1 MA II (Marathi) pdf
2 MA I (Marathi) pdf
3 SYBSc pdf
4 FYBCom pdf
5 TYBA pdf
6 FYBA pdf
7 SYBA pdf

Results Analysis

Sr.No Academic Year Class Total Student Total Pass Total Fail % of Passing
1 2020-21 MA (Marathi) 07 06 01 85.71%
2 2020-21 TYBA 41 28 13 68.29
3 2021-22 TYBA 17 11 06 64.71%
4 2021-22 MA (Marathi) 15 15 00 100 %

Research Papers

Sr.No Name Designation Title of the Article/ Paper Name of the Journal Vol. No. & Page No / Month and Year Whether you are the main Author No. of Coauthors’ ISSN No. Impact Factor UGC-CARE/Scopus/Web of Science Link
1 Dr. Dattatray L. Falake Assot. Professor भाषिक कौशल्ये आणि उपयोजन Research Journey Feb- 2019/ Page No. 182-184 Dr. Dattatray L. Falake - 140 6.261 UGC Care Listed -
2 Dr. Dattatray B. Weljali Asst. Professor भारतीय स्त्री वादाच्या प्रणेत्या : क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal Vol. I, 23 March 2022 / Page No. 59-63 Dr. Dattatray B. Weljali 02 Issue- LVIII, 7.479 A Peer Reviewed NA

Book

Sr.No Name Designation Title of the Book Name of Chapter Editor/Author Co-Author(s) Name of the Publisher Month, Year ISBN No. Link

Patent

Sr.No Name Designation Title of the Patent National/ International Patent No. Funding Agency Details of Patent Link

Research Projects

Sr.No Name Designation Title of the Project Funding Agency Grant Sections Duration Project Status Letter

Consultancy / Collaboration

Sr.No Name Designation Title of the Project Funding Agency Grant Sections Duration Project Status Letter

Award/Fellowship

Sr.No Name Designation Title of the Award /Fellowship Name of the Institute Whether International/National Date of Award Letter

Research Guidance

Sr.No Name Designation M.Phil/Ph.D Name of the Scholar Title of the Topic/ Thesis Submitted/ Awarded(Pls. Specify Name of the University Month and Year Letter

MoUs

Sr.No Name Designation Party 1 Name Party 2 Name Date of MoU From Date To Date Letter

Paper Presentation

Sr.No Name Designation Title of the Paper Presented Title of Seminar/Conference With Date Organized By Whether International/National/ State University Level Date Letter

Activity Reports

Sr.No Year Report File
1 2019-20 pdf
2 2020-21 pdf
3 2021-22 pdf
4 2017-18 pdf
5 2020-21 pdf
6 2020-21 pdf

Download

Sr.No Title File
1 SYBA SEC (Sem-I) मुद्रितशोधन pdf
2 FYBA (Sem-I) कथा- स्वरूप, संकल्पना, घटक, प्रकार, वाटचाल, समकालीन मराठी कथा pdf
3 FYBA Marathi (Sem- I) Question Paper pdf
4 SYBA (S-2) साहित्याचे प्रयोजन pdf
5 SYBA (S-2) साहित्याचे स्वरूप व संकल्पना pdf
6 FYBA लेखन कौशल्य pdf
7 FYBA वाचन कौशल्य pdf
8 FYBA संभाषण कौशल्य pdf
9 FYBA श्रवण कौशल्य pdf