मराठा विद्या प्रसारक समाज जी.एम.डी.आर्ट्स,बी.डब्ल्यु.कॉमर्स आणि सायन्स कॉलेज, सिन्नर

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

SANJAY TRAMBAK PEKHAIE

Associate Professor

CHANDORE LAXMAN SANTU

Assistant Professor

Vbcbcn

nvvv

Mr.B.U.Pawar

assistant Professor

Lahamage Namrata Vitthal

Assistant Professor

Yogesh Manekar

Assistant Proffessior

VARPE VIKAS SAMPAT

Assistant Professor

JANAGAM DEEPIKA VISHWANATH

Assistant Professor

Mariya Biskuted

Assistant Professor

SHINDE JAYASHREE SUDAMRAO

Assistant Professor

Mr. Sagar Ramesh Kute

Assistant Professor

Jadhav Shradhha Shamrao

Assistant Professor

TIDAME ARATI TANAJI

Assistant Professor

GHUMARE ISHWARI SANJAY

Assistant Professor

BHAMARE SAPANA SANTARAM

Assistant Professor

PATIL BHAGYASHRI DINESH

Assistant Professor

Akshay Nikale

Teacher

Mukund Malapani

Teacher

Anudeep

Teacher