MVP's, G.M.D.ARTS,B.W.COMMERCE AND SCIENCE COLLEGE,SINNAR.

मराठा विद्या प्रसारक समाज.

जी.एम.डी. कला,बी .डब्लू वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, सिन्नर

Maratha Vidya Prasarak Samaj.

G.M.D. Arts, B.W. Commerce And Science College, Sinnar

College Development Committee

  मराठा विद्या प्रसारक समाज नाशिक

                     कार्यकारी मंडळ- 2022-2027

 


    पदाधिकारी

1

डॉ . सुनील उत्तमराव ढिकले

अध्यक्ष

2

श्री. विश्वास बापूराव मोरे

उपाध्यक्ष

3

श्री. बाळासाहेब रामनाथ क्षीरसागर

सभापती

4

श्री. देवराम बाबुराव मोगल

उपसभापती

5

ॲड. नितीन बाबुराव ठाकरे

सरचिटणीस

6

श्री. दिलीप सखाराम दळवी

 चिटणीस

 

  तालुका सदस्य

                                                   

1

ॲड.. संदीप गोपाळराव गुळवे

इगतपुरी

2

श्री. रविंद्र शंकर देवरे

कळवण व सुरगाणा

3

डॉ . सयाजीराव नारायणराव गायकवाड

चांदवड

4

श्री. प्रवीण एकनाथ जाधव

दिंडोरी व पेठ

5

ॲड. लक्ष्मण फकिरा लांडगे

नाशिक शहर

6

श्री. शिवाजी जयराम गडाख

निफाड

7

श्री. अमित उमेदसिंग  बोरसे

नांदगाव

8

डॉ. प्रसाद प्रभाकर सोनावणे

सटाणा

9

रमेशचंद्र काशिनाथ बच्छाव

मालेगाव

10

श्री. नंदकुमार बालाजी बनकर

येवला

11

श्री. कृष्णाजी गणपत भगत

सिन्नर

12

श्री. विजय पोपट पवार

देवळा

13

श्री. रमेश पांडुरंग पिंगळे

नाशिक ग्रामीण 

14

श्रीमती.शोभा भागवत बोरस्ते

महिला सदस्य 

15

श्रीमती. शालन अरुण सोनावणे

महिला सदस्य 

 

  सेवक सदस्य

1

प्रा. डॉ . संजय खंडेराव शिंदे

सेवक सदस्य

2

श्री. चंद्रजीत दयाराम शिंदे

सेवक सदस्य

3

श्री. जगन्नाथ मधुकर निंबाळकर

सेवक सदस्य

         

 महाविद्यालय विकास समिती - सन  २०२२ ते  २०२३

1

श्री  भगत  कृष्णाजी  गणपत

अध्यक्ष

2

श्री  वाजे पराग प्रकाश

सदस्य

3

श्री  चांदोरे पंढरीनाथ भिमाजी

सदस्य

4

श्री  गडाख अण्णासाहेब सूर्यभान

सदस्य

5

डॉ .गारे भारत हरी

सदस्य

6

श्री  गुजराथी डी  एम

सदस्य

7

ॲड.पगार विलास चंद्रभान

सदस्य

8

श्री  पवार राम दादा

सदस्य

9

श्री  आवारे नामकर्ण यशवंत

सदस्य

10

श्री  डावरे निवृत्ती बजुनाथ

सदस्य

11

मा.प्राचार्य .डॉ .रसाळ पुंडलीक विठ्ठल

सचिव

12

श्री  पवार राजेंद्र विश्वनाथ

अध्यापक सदस्य

13

श्री  पेखळे संजय त्र्यंबक

अध्यापक सदस्य

14

डॉ. पाटील गणेश रावसाहेब

अध्यापक सदस्य

15

डॉ. गुरुळे चांगदेव एकनाथ

अंतर्गत गुणवत्ता हमी समिती समन्वयक

16

श्री  गावले वसंत वाळू 

अध्यापकेतर सदस्य