मराठा विद्या प्रसारक समाज जी.एम.डी.आर्ट्स,बी.डब्ल्यु.कॉमर्स आणि सायन्स कॉलेज, सिन्नर

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय